20. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij

 

Program dogodka:

 
 

Video:


Kotiček za sponzorje:

Sponzor dogodka je Semenarna Ljubljana, proizvodnja in trgovina d.o.o.

V Semenarni Ljubljana si že vse od leta 1906 prizadevajo ponuditi najboljša semena, ki izboljšujejo kakovost in sonaravnost proizvodnje hrane, ter kakovostne izdelke za urejenost bivalnega okolja. Ob tem na družbeno odgovoren način ustvarjajo vrednost za lastnike, zaposlene in širšo družbo. Eno od poslanstev Semenarne Ljubljana je ohranjati avtohtone in udomačene sorte. 

Zavedajo se prednosti avtohtonih sort pred tujimi zaradi njihove prilagojenosti rastnim razmeram pri nas. Že vrsto let skrbijo in vzdržujejo večino teh sort. Strokovno vodeni zapisi o vzdrževalni selekciji v Semenarni Ljubljana segajo v leto 1964. Ponosni so, da lahko aktivno sodelujemo pri ohranjanju slovenske naravne in kulturne dediščine, tako pa bodo tudi nadaljevali. 

   

 


Galerija: