Predavatelji 2014


Govorniki in predavatelji:

 

 

Mag. Dejan Židan je minister za kmetijstvo in okolje. Svojo delovno pot je kot veterinar začel na veterinarskem zavodu v Murski Soboti, nadaljeval pa v več institucijah na področju veterinarstva ter bil urednik strokovne revije. Od leta 2003 je bil član vodstva KG Rakičan, od januarja 2007 pa predsednik uprave Skupine Panvita. Leta 2010 je
nastopil mandat ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, leta 2013 pa prevzel vodenje ministrstva, ki je poleg kmetijstva pristojno tudi za okolje. Na državnozborskih volitvah 2011 je bil izvoljen za poslanca v Državnem zboru, kjer je do nastopa mandata ministra vodil Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje.

Op.: Razmere v kmetijstvu in živilstvu in aktivnosti ministrstva je predstavila državna sekretarka na MKO, mag. Tanja Strniša.

 

Dr. Aleš Kuhar je zaposlen na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer raziskuje in predava na različnih področjih ekonomike živilske industrije, vertikalnih odnosov v agroživilski verigi, potrošnega vedenja ter ekonomskega modeliranja. Sodeloval je v številnih mednarodnih in nacionalnih znanstveno-raziskovalnih projektih, predaval na konferencah in seminarjih ter svetoval vladam, instuticijam in podjetjem.

Ales Kuhar.pdf

    

Bojan Ivanc, CFA, CAIA je direktor projekta-vodja analitske skupine SKEP GZS. Ukvarja se z makroekonomskimi napovedmi in sektorskimi analizami slovenskega gospodarstva. V preteklosti je opravljal delo na področju investicijskega bančništva in vrednotenja naložb za namen računovodskega poročanja v dveh poslovnih bankah in borzno-posredniški hiši. Je član upravnega odbora Združenja slovenskih finančnih strokovnjakov, nosilcev licence CFA v Sloveniji.

Bojan Ivanc.pdf

 

Dr. Volker Heinz je direktor Nemškega inštituta za živilske tehnologije, nepridobitnega raziskovalnega centra s sedežem v Quakenbrücku v severni Nemčiji. Inštitut, ustanovljen leta 1985, je specializran za inženiring predelave hrane, mikrobiologijo in prehransko kemijo. Do 2005. je bil Heinz glavni znanstvenik in predavatelj na oddelku
živilskega inženiringa Tehnične Univerze v Berlinu, kjer je še vedno aktiven predavatelj. Njegova bibliografija šteje več kot 100 del in vabljenih predavanj.

Volker Heinz.pdf

 

Toni Balažič je svojo karierno pot je začel v podjetju Spem kot direktor projektov. Poklicno pot je nadaljeval v Petrolu kot direktor marketinga ter nato v agenciji za menedžersko svetovanje AT Kearney, kjer je deloval kot svetovalec predvsem za področji energetike in potrošniških dobrin. Leta 2007 je prevzel mesto predsednika uprave Fructala, ki ga je v času do leta 2010 tudi vodil. Podjetje je uspešno saniral in njegovo poslovanje popeljal iz izgube v dobiček. Leta 2010 je bil imenovan na mesto predsednika uprave Skupine Žito. Bil je tudi predsednik Sveta RS za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. Leta 2012 je bil imenovan na funkcijo predsednika
uprave Skupine Mercator.

Toni Balazic.pdf

 

Zenel Batagelj je eden od ustanoviteljev družbe Valicon in njen predsednik. Primarno se ukvarja z razvojem novih produktov ter svetovanjem ključnim naročnikom. V zadnjem času se poglobljeno ukvarja z arhitekturo, pozicioniranjem in oblikovanjem portfeljev znamk in svetovanjem na področju znamčenja. Je aktiven član društva za marketing Slovenije ter redni govorec na vseh večjih marketinških dogodkih v regiji in v svetu (ESOMAR, AAPOR, ISI, ASA).

Zenel Batagelj.pdf

 

Dr. Lučka Kajfež Bogataj je redna profesorica na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, vodja Centra za agrometeorologijo, članica Medvladnega foruma za spremembe podnebja (IPCC) v Ženevi in Globalnega partnerstva za vodo (GWP) v Stockholmu. O vplivih podnebnih sprememb na okolje predava, izobražuje in piše doma in v tujini ter posameznike in gospodarske družbe ter vlade spodbuja k okolju prijaznemu obnašanju, zelenem gospodarstvu in trajnostnemu razvoju.

Lucka Kajfez Bogataj.pdf

 

Prof. dr. Guido Ruivenkamp je docent na Oddelku za Sociologijo in Antropologijo Razvojnega centra Univerze Wageningen in izredni profesor na Univerzi za Humanistične študije v Utrechtu na Nizozemskem. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v družbene vidike tehnoloških ved o življenju, posebej biotehnologije in genomike, v povezavi s trajnostnim kmetijstvom in pridelavo hrane ter v raziskovanje baze izkustvenega znanja in prihodnosti kmetijstva. Vodi različne doktorske raziskovalne projekte na temeljih lokalnih živilskih verig v deželah v razvoju s ciljem vzpostavljanja lokalnih sistemov proizvodnje hrane.

Guido Ruivenkamp.pdf

 


Pripeti dokumenti