Program in predstavitve

Za prenos predstavitev govorcev kliknite na naslov oz. izvajalca predavanja. 

 
Prihod in registracija udeležencev
 09:30–09:40 Uvod v srečanje
Anka Miklavič Lipušček, predsednica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS
 09:45-10:20
Slovenska živilska industrija v letu 2015
prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta UL
 10:20–10:45
Moderne politike EU – umestitev kmetijstva in živilstva v Strategijo pametne specializacije
dr. Peter Wostner, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in
prof. dr. Emil Erjavec, Biotehniška fakulteta UL
 10:45–11:10
Agroživilske zgodbe v modelu krožnega gospodarstva - uresničimo priložnosti!
mag. Ladeja Godina Košir, iniciatorka platforme Circular Change - Giacomelli Media
 11:10–11:45 ODMOR
 11:45–12:15
SVEČANA RAZGLASITEV REZULTATOV - Ecotrophelia Slovenija 
Tekmovanje študentov na področju razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov
 12:15–12:30 
Ocena razmer v kmetijstvu in živilstvu ter aktivnosti ministrstva
mag. Dejan Židan, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 12:30–13:00
Vodena razprava: med uspehi, neuspehi in krizami
Pogovor z ministrom, Anko Miklavič Lipušček (predsednica ZKŽP) in Boštjanom Kozoletom (podpredsednik ZKŽP) vodi prof. dr. Emil Erjavec

 13:00–13:45  KOSILO
 13:45–14:00 
Slovenska hrana - s koreninami v preteklosti s prihodnostjo v inovacijah
prof. dr. Janez Bogataj
 14:00 - 14:20
Izbrana kakovost in promocija pridelkov in izdelkov prvih sektorjev
Janja Kokolj Prošek, , Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 14:20 - 15:20 Za ščepec soli
Arne Hodalič, fotograf in fotoreporter
 do 15.30 Zaključek

 Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 

Tekmovanje študentov na področju razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov
Tekmovanje študentov na področju razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov
Tekmovanje študentov na področju razvoja novih inovativnih živilskih proizvodov
prof. dr. Emil Erjavec, Biotehniška fakulteta UL
Arne Hodalič, biolog, fotograf in fotoreporter
prof. dr. Janez Bogataj