Program in predstavitve

Za prenos predstavitev govorcev kliknite na naslov predavanja. 

9:00–10:00 Prihod in registracija udeležencev
10:00–10:30 UVOD V SREČANJE

Pozdravni nagovor

mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS

Ocena razmer v kmetijstvu in živilstvu ter aktivnosti ministrstva
mag. Dejan Židan, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10:30–11:30 PRVI DEL

Od razcveta do bankrota: Kratkoročna nihanja in dolgoročni trendi v svetovnem in evropskem kmetijstvu
Josef Schmidhuber, FAO

Biti v dobri vodstveni kondiciji 
Miguel Llado, IESE-Spain
11:30–12:00 ODMOR
12:00–14:00 DRUGI DEL

Pregled poslovanja živilskih podjetij v letu 2016
prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta UL

Okrogla miza: Delujemo, se razvijamo in uspevamo!
Sodelujejo: mag. Tanja Strniša (MKGP), Janez Bojc (Žito d.d.), Aleša Mižigoj (Medex d.o.o.), Boštjan Kozole (Evrosad d.o.o.) Vodi: Peter Frankl
14:00–14:15 Poudarki in zaključki Vrha
Anka Miklavič Lipušček, predsednica UO GZS-ZKŽP
14:15–15:30 KOSILO IN DRUŽENJE
15:30–17:30 SREČANJE INSTITUCIJ IN PODJETIJ, PARTNERJEV SRIPHRANA
15:30 – 16:15 Slavnostni podpis izjave o sodelovanju na področju spodbujanja inovativnosti, podjetništva in konkurenčnosti agroživilskega sektorja
Podpisniki:
GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
Zadružna zveza Slovenije
UIP Univerzitetni inkubator Primorske
LUI Ljubljanski univerzitetni inkubator
IRP Tovarna podjemov
 16:15 – 17:30 Mednarodne aktivnosti MKGP v luči SRIPHRANA
Janja Kokolj Prošek, MKGP
Inovativnost v kmetijstvu – pogled iz prakse
Franc Veršič, PP AGRO d.d.
Funkcionalna živila – predstavitev konzorcija Food for future
dr. Mateja Modic, Žito d.d.
Razvoj kadrov in človeških virov v luči KOC HRANA in SRIPHRANA
mag. Tina Buh, GZS
Ecotrophelia – primer karierne odskočne deske za mlade v živilstvu
dr. Petra Medved Djurašinović, GZS-ZKŽP
SRIPHRANA za razvoj agroživilskega sektorja
dr. Tatjana Zagorc, koordinatorka SRIPHRANA in direktorica GZS-ZKŽP

Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Piran 2001, Čatež 2002, Portorož 2003, Dravograd 2004, Bled 2005, Brdo pri Kranju 2006, Radenci 2007, Ljubljana 2008, Ptuj 2009, Moravske Toplice 2010, Laško 2011, Laško 2012, Portorož 2013, Portorož 2014, Portorož 2015, Nova Gorica 2016, Bled 2017