Govorci

 Mag. Dejan Židan je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Delovno pot je kot veterinar začel na Živinorejsko veterinarskem zavodu v Murski Soboti in nato deloval v različnih institucijah s področja veterinarstva. Od leta 2003 je bil član vodstva KG Rakičan, od januarja 2007 pa predsednik uprave Skupine Panvita. Minister za kmetijstvo je že tretji mandat, nekaj časa je bil tudi poslanec v DZ. Je član številnih strokovnih odborov ter gostujoči strokovnjak Fakultete za kmetijstvo.


Josef Schmidhuber je namestnik direktorja na Oddelku za trgovino in trge pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Svojo poklicno kariero je začel kot svetovalec pri Svetovnem svetu za hrano, delal je kot višji ekonomist v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in kot vodja enote FAO Global Perspectives Studies Unit. Njegova interesna področja so tržne raziskave in tržne napovedi; trgovina in investicije v kmetijstvu; globalna vprašanja o hrani in prehrani; podnebne spremembe, pa tudi možnost uporabe bioenergije na kmetijskih trgih.


Miquel Lladó je profesor na oddelku za Strateško upravljanje, predavatelj na poslovni šoli IESE in gostujoči profesor na IEDC Poslovni šoli Bled. V svoji karieri je Lladó zasedel kar nekaj vodilnih položajev. Poučevanje združuje s svetovanjem podjetjem iz različnih panog prek svojega podjetja Peak Business Advisory. Je mentor tako izkušenim direktorjem, kot tudi novim in potencialnim direktorjem. Dodatno se je izobraževal na številnih priznanih poslovnih šolah (IESE, Harvard, Wharton, Kellogg in ESADE). Miquelu Lladóju je leta 2000 špansko poslovno združenje AED dodelilo naziv najboljši španski izvršni direktor.

Dr. Aleš Kuhar je zaposlen na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer raziskuje in predava na različnih področjih ekonomike živilske industrije, vertikalnih odnosov v agroživilski verigi, potrošnega vedenja ter ekonomskega modeliranja. Sodeluje v številnih mednarodnih in nacionalnih znanstvenoraziskovalnih projektih, predava na konferencah in seminarjih ter svetuje vladam, institucijam in podjetjem. V okviru pedagoškega dela je mentor skupinam študentov pri razvoju in uresničevanju podjetniških idej.