Program in predstavitve

Za prenos predstavitev govorcev kliknite na naslov predavanja. 

8:30–9:30 Prihod in registracija udeležencev
9:30–10:00 UVOD V SREČANJE

dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij

Pozdravni nagovori

mag. Janez Rebec, predsednik UO GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij 
dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10:00–12:00 PRVI DEL: INTELIGENTNO PARTNERSTVO

Kolektivna inteligenca

Mark Turrell, strateg in podjetnik ORASCI

Mesto domače pridelave in predelave hrane v trajnostnem turizmu

Guy Bigwood, izvršni direktor GDS-Index

Smernice na področju HoReCa in vzpostavitev zaledne podpore pri medpanožnem sodelovanju za trajnosti razvoj v Sloveniji

Klavdija Perger, direktorica Turistično gostinske zbornice Slovenije

Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomije Slovenije 2019-2023

mag. Maja Pak, direktorica STO

Podpis memoranduma med SRIP HRANA IN SRIP TURIZEM

12:00–12:30 ODMOR S PRIGRIZKOM
12:30–14:00 DRUGI DEL

Analiza poslovanja živilske panoge v 2018

Dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta

Pravni vidiki sprememb zemljiške zakonodaje

Dr. Branko Korže, Ekonomska fakulteta

Resolucija »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«

Dr. Darja Majković, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, MKGP

Razprava


14:00 KOSILO

 

Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Piran 2001, Čatež 2002, Portorož 2003, Dravograd 2004, Bled 2005, Brdo pri Kranju 2006, Radenci 2007, Ljubljana 2008, Ptuj 2009, Moravske Toplice 2010, Laško 2011, Laško 2012, Portorož 2013, Portorož 2014, Portorož 2015, Nova Gorica 2016, Bled 2017, Ljubljana 2018, Bled 2019