19. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij

SLOVENIJA – ZELENA MIZA EVROPE

POVEČAJMO POSLOVNO SODELOVANJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ S HORECA SEKTORJEM

Letošnji 19. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij je posvečen prepletenosti pridelave in predelave živil z gostinstvom in turizmom, ki lahko postaneta še pomembnejši kupec slovenskih pridelkov in živil. Redna in zadostna oskrba hotelov, restavracij in gostiln s kakovostnimi domačimi pridelki in živili je ključnega pomena za oba sektorja. Zato nas predvsem zanimajo trendi v obeh sektorjih, ki lahko močno vplivajo na ponudbo in povpraševanje. 

Tudi letošnji 19. Vrh prinaša analizo poslovanja živilske panoge in predstavitev aktualnega dogajanja na pomembnih področjih kot so kmetijska zemljišča in Resolucija »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021.

Vse večji razvoj slovenskega turizma povečuje vlogo slovenske kulinarike oz. gastronomije. Velik delež domačih in tujih turistov, kar je še posebej značilno za mlajše generacije, se za izbor destinacije odloča na podlagi lokalne ponudbe hrane in pijače. Med izdelki, ki jih novodobni turisti kupujejo za darila, pa so zastopana tudi lokalna živila in pijače

Zato smo še posebej ponosni na naziv Evropska regija gastronomije, ki ga bo Slovenija v polnosti zaživela v letu 2021. 


Zagotovite si svoje mesto na 19. Vrhu kmetijskih in živilskih podjetij, ki bo v sredo, 5. junija 2019.


LETOS BODO Z NAMI:

 


Guy Bigwood
Managing Director: Global Destinations Sustainability Index

V zadnjih 15 letih je večkrat nagrajeni svetovalec za pomoč mestom, vladam in gostinskim podjetjem pri povečanju in pospeševanju njihovih programov trajnosti, krožnega gospodarstva, vzdržne gospodarske rasti in organizacijske odličnosti na področju turizma.

Je direktor gospodarske družbe Global Destinations Sustainability Index, ki deluje kot partnerstvo večih deležnikov, ki pospešuje razvoj in trajnost turističnih destinacij.

Guy je v preteklosti opravljal vlogo predsednika Sveta za industrijo zelenih srečanj in predsednika največje agencije MCI za organiziranje in upravljanje dogodkov po svetu.

 Mark Turrell
Founder and CEO of ORASCI

Ustanovitelj in izvršni direktor gospodarske družbe Orasci, ki je specializirano za pomoč podjetjem pri razvoju in trženju svojih produktov. 

Mark je prav tako tudi soustanovitelj podjetja Imaginatik, ki se ukvarja s pojmom kolektivne inteligence in razvijanja novih tehnik za izvajanje inovacij.

V svoji dolgoletni karieri je sodeloval s številnimi znanimi podjetji kot so: Nokia, IBM, Whirpool, Weyerhaeuser in Xerox.

V letu 2008 je bil na "World Economic Forumu" nominiran za "Technology Pioneer", v letu 2010 pa za "Young Global Leader."
Klavdija Perger

Direktorica Turistične zbornice Slovenije


Klavdija Perger je nastopila mandat direktorice Turistično gostinske zbornice Slovenije marca 2017. Po izobrazbi je diplomirana ekonomistka, ima petindvajset let delovnih izkušenj, od tega več kot 15 let na vodstvenih delovnih mestih. Gospa Perger je strokovnjakinja na področjih človeških virov in ravnanja z njimi, strateškega vodenja, kriznega managementa, projektnega managementa in tudi komunikacije. Je tudi koordinatorka Strateško razvojno inovacijskega partnerstva za trajnostni turizem, ki povezuje in združuje deležnike s panog  turizma, hotelirstva in gostinstva v smeri inovativnega in trajnostnega razvoja. Prav tako proaktivno deluje v strateških delovnih in strokovnih skupinah resornih ministrstev, kot predstavnica podjetij iz panoge turizem.mag. Maja Pak

direktorica STO

Maja Pak je začela svojo pot v turizmu v Zdravilišču Rogaška, nadaljevala pa na Slovenski turistični organizaciji, kjer je na več vodstvenih funkcijah ključno prispevala k pomembnim razvojnim in promocijskim aktivnostim organizacije. V zadnjih letih je STO dosegla preboj na področju digitalnega trženja in trajnostnega razvoja ter tako močno prispevala k uvrstitvam Slovenije v vrh najbolj atraktivnih držav na svetu.

 
 
 


Dr. Aleš Kuhar

Biotehniška fakulteta

Dr. Aleš Kuhar je zaposlen na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer raziskuje in predava na različnih področjih ekonomike živilske industrije, vertikalnih odnosov v agroživilski verigi, potrošnega vedenja ter ekonomskega modeliranja. Sodeloval je v številnih mednarodnih in nacionalnih znanstveno-raziskovalnih projektih, predaval na konferencah in seminarjih ter svetoval vladam, institucijam in podjetjem.

 

 

Dr. Branko Korže

Ekonomska fakulteta

Dr. Branko Korže je izredni profesor na področju gospodarskega prava in redni član Katedre za management in organizacijo. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je zaposlen od leta 1999. Je član več komisij in organizacij, podpredsednik Komisije za inovacije Univerze v Ljubljani, član Mednarodne organizacije za pravo (ILA), arbiter European Court of Arbitration, član Austrian Arbitration Assotiation, arbiter Stalne arbitraže pri GZS, član Slovenske akademije za management in številnih drugih institucij. Kot programski vodja je sodeloval pri različnih izobraževalnih programih (delavnicah, seminarjih ter in-company programih) na temo gospodarskega prava, ki jih fakulteta izvaja po naročilu gospodarskih družb.


 
 Dr. Darja Majković

 Generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo


Dr. Darja Majković je v preteklosti delovala na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, na predmetnem področju Ekonomika in marketing v agroživilstvu. Nato je nadaljevala poklicno pot v gospodarstvu, kjer je v mednarodni korporaciji skrbela za razvoj elementov urbane zelene infrastrukture in zadnja leta se posebej za področje hidroponske rastlinske pridelave. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je pridružila konec leta 2018, kmalu zatem pa je prevzela vodenje Direktorata za kmetijstvo.


 


 

    

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.