Lokacija dogodka:  Bled

Slovenija, zelena miza Evrope

Program

08:30 - 09:30 Prihod in registracija udeležencev
09:30 - 10:00 UVOD V SREČANJE
dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij

Pozdravni nagovori
mag. Janez Rebec, predsednik UO GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10:00 - 12:00 PRVI DEL: INTELIGENTNO  PARTNERSTVO

Kolektivna inteligenca
Mark Turrell, strateg in podjetnik ORASCI

Mesto domače pridelave in predelave hrane v trajnostnem turizmu
Guy Bigwood, izvršni direktor GDS-Index

Smernice na področju HoReCa in vzpostavitev zaledne podpore pri medpanožnem sodelovanju za trajnostni razvoj v Sloveniji
Klavdija Perger, direktorica Turistično gostinske zbornice Slovenije

Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomije Slovenije 2019-2023
mag. Maja Pak, direktorica STO

Podpis memoranduma med SRIP HRANA IN SRIP TURIZEM

12:00 - 12:30 ODMOR S PRIGRIZKOM
12:30 - 14:00 DRUGI DEL:

Analiza poslovanja živilske panoge v 2018
Dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta

Pravni vidiki sprememb zemljiške zakonodaje 
Dr. Branko Korže, Ekonomska fakulteta 

Resolucija »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«
Dr. Darja Majković, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, MKGP

Razprava


14:00  KOSILO


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Piran 2001, Čatež 2002, Portorož 2003, Dravograd 2004, Bled 2005, Brdo pri Kranju 2006, Radenci 2007, Ljubljana 2008, Ptuj 2009, Moravske Toplice 2010, Laško 2011, Laško 2012, Portorož 2013, Portorož 2014, Portorož 2015, Nova Gorica 2016, Bled 2017, Ljubljana 2018, Bled 2019